Podcast med biskopen

När Sören Dalevi 2016 blev ny biskop i Karlstads stift sökte han nya vägar att kommunicera med medborgarna. Det resulterade i två olika podcasts. ”Nyfiken i en strut” är en serie program där människor frågar en oförberedd biskop om allt det där man egentligen inte vågar dryfta. I ”Människa bland människor” väljer han själv samtalspartner för en dialog om livet, döden och allt däremellan.

Kund

Podcast med biskopen

Vårt uppdrag