Hammaröbostäder

Hammaröbostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag. Företaget äger, förvaltar och hyr ut cirka 1000 hyresrätter där också särskilda boendeformer ingår, samt ett antal lokaler. De stod inför en nylansering av deras webbplats och vi fick i uppdrag att utveckla webben i enlighet med webbdirektivet. Webbdirektivet är till för ökad digital tillgänglighet för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättning och är ett lagkrav sedan 2016 på webbplatser som underhålls av kommuner, myndigheter, landsting och andra aktörer som klassas som offentligrättsliga organ.

Kund

Hammaröbostäder

Vårt uppdrag

,