Gula linjer i rolig rörelse från Gullström & CO

VARUMÄRKESANALYS

Analys, strategi & koncept

Har ditt varumärke tittat på sig själv i spegeln?

Hur uppfattas ditt varumärke idag? Hur vill du att det ska uppfattas? Hur arbetar dina konkurrenter? Om du inte riktigt vet svaren är en varumärkesanalys en bra grund för att ta fram en långsiktig strategi – Det hjälper dig att ta rätt beslut under varumärkesresan.

Varumärkesanalys

Vi tar hand om analyser, strategier och koncept för ert varumärke. För att ni lättare ska hålla en röd tråd i ert varumärke hjälper vi även till att ta fram kommunikations- och varumärkesplattform eller till exempel strategi för digital marknadsföring och sociala medier.

Vi på Gullström & CO har lång erfarenhet av att analysera varumärken och hitta den bästa vägen fram till målsättningar och visioner. Vi föredrar att träffas för att lättare få en korrekt bild av vilka ni är och vad ni vill. Utifrån analysen tar vi tillsammans fram konkreta förslag på hur ditt varumärke kan stärkas.

Kontakta oss

HITTA RÄTT VÄG FRAMÅT

Vi tar hand om analyser, strategier och koncept för ert varumärke

Tomt utrymme

Utifrån varumärkesanalysen är ert varumärke redo att ta nästa steg – att göra idéer och förslag mer verkliga. Utifrån ihopsamlade data sätter vi en övergripande identitet och börjar sedan jobba på bland annat kärnvärden, vision, mission och er position.

  • Visionen beskriver ert varumärkes långsiktiga övergripande mål, den kan teoretiskt sett vara orealistisk att uppnå till fullo, men den ska vara något att hela tiden sträva efter.
  • Missionen är det tillvägagångssätt ni arbetar på för att uppnå er vision. Vilka sociala medier-kanaler ska ni fokusera på? När är det dags att sätta i gång Google Ads-kampanjer?
  • Positionen berättar var varumärket befinner sig idag och var ni vill vara jämfört med konkurrenter.

VI SKAPAR RECEPT FÖR VARUMÄRKEN

Hur god är en
kladdkaka utan kakao?

Ikon av penna och text på en skärm.

Visuell identitet

Den visuella identiteten ska utgå från, den något abstrakta och icke visuella, varumärkesstrategin och tala om för mottagaren vilka ni är på det visuella planet. Vi på Gullström & CO arbetar fram ett bild- och färgmanér, typsnitt, logotyp och grafiska element som överensstämmer med vilka ni säger att ni vill vara.

Ikon av kreativitet och idéskapande.

Varumärkesplattform

Vi på Gullström & Co sammanställer varumärkesstrategin och den visuella identiteten i en varumärkesplattform. Det är receptet till ert varumärke. Varje gång det syns är det viktigt att varenda ingrediens är med. Hur god är en kladdkaka utan kakao?