BioBoosters

BioBoosters är ett projekt med Interreg Baltic Sea Region och EU vilket sammanför företag runt Östersjön som arbetar med innovation och biokemi för att främja övergången till en cirkulär och bioekonomisk affärsmodell i regionen. BioBoosters var i behov av en inramning som samlade projektets olika partners, regioner och företag under en gemensam nämnare. Vi på Gullström & CO fick ansvaret att ta fram en logotyp samt en grafisk profil för projektet. Lösningen blev en ny visuell identitet som inte enbart knöt ihop de olika aktörerna men även stärkte projektets vision och värden. De framtagna grafiska elementen som typsnitt, färger och designmönster förmedlar en känsla av både natur och miljömedvetenhet men även innovation, utveckling och teknologi.

Kund

Paper Province

Vårt uppdrag