Till toppen
Följ oss –– Fb. Ig. Lk.

Wermlands Skogsförråd

För Wermlands Skogsförråd, en aktör inom bland annat hållbar försäljning av skogens skatter som lingon och svamp, utvecklade vi på Gullström & CO en förpackningsdesign som förmedlar företagets engagemang för natur och kvalitet. Förpackningarna utformades med en stark koppling till produkternas naturliga ursprung, medan den moderna visuella designen visar Wermlands Skogsförråds framåtblickande inställning, lyfter fram produkternas renhet och kvalitet och lockar konsumenternas uppmärksamhet vid första anblick.

Kund

Wermlands Skogsförråd

Vårt uppdrag

,