Till toppen
Följ oss –– Fb. Ig. Lk.

Svenska kyrkan

Något som går under radarn för många är att Svenska kyrkan tar ett stort ansvar vid samhällshändelser eller personliga tragedier. De erbjuder samtalsstöd och hjälp till alla människor och har tystnadsplikt. Med kampanjen ville vi skapa igenkänning gällande den känsla av tomhet många bär på, och berätta att hjälp finns att få.

Kund

Svenska Kyrkan

Vårt uppdrag

, ,