Hör av dig
Gullström & Co
Herrgårdsgatan 6
652 24 Karlstad
info@gullstrom.se
Telefon: 054-444 07 00
Vill du jobba?
jobb@gullstrom.se
Telefon: 070-979 04 11

Hammaröbostäder

Hammaröbostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag. Företaget äger, förvaltar och hyr ut cirka 1000 hyresrätter där också särskilda boendeformer ingår, samt ett antal lokaler. De stod inför en nylansering av deras webbplats och vi fick i uppdrag att utveckla webben i enlighet med webbdirektivet. Webbdirektivet är till för ökad digital tillgänglighet för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättning och är ett lagkrav sedan 2016 på webbplatser som underhålls av kommuner, myndigheter, landsting och andra aktörer som klassas som offentligrättsliga organ.

Open Project
Let’s collaborate

Got a project?

We’re a team of creatives who are excited about unique ideas and help fin-tech companies to create amazing identity by crafting top-notch UI/UX.

Bakåt