Till toppen
Följ oss –– Fb. Ig. Lk.

Ski Sunne

Ski Sunne är en skidanläggning som expanderar och ville uppdatera sitt varumärke. För att ge en modernare framtoning, där vi ändå behåller den traditionella känslan, arbetade vi fram en ny färgskala, uppdaterade typsnittet och fräschade upp profilen.